Arkitekt SAR/MSA

Riggen

Flerbostadshus i Helsingborg.
3D modulering

Dar es Salaam

Förslag till 6 våningar kontor ca. 6000 m2 och Penthouse ca. 450 m2.  Vy från Sydost..
Vy från huvudentre´n